logo-sportklassen

Het mocht leven en bewegen.

Les krijgen en sporten, en daarna een diploma. In de grafische uitvoering was het zoeken naar een evenwicht tussen ludiek, plezant, in groep sporten en de 3 graden van elkaar te onderscheiden.